РАДИОИ ФАРҲАНГ

15 сол дар фазои иттилоотии Ватан

ҶАДВАЛИ ПАХШИ БАРНОМАҲО БАРОИ ИМРӮЗ, 13.05.2024. Моро тариқи мавҷи 106,5 FM пайгир бошед!

Мавҷ дар ш. Душанбе ва шаҳру навоҳии атрофи он 106,5 FM, вилояти Хатлон 106,8 FМ, вилояти Суғд 106,1 FM, ш. Хоруғ 103. FM, н. Зафаробод 104, 5 FM, ш. Турсунзода 102,5FM.
09.00. Сароҳанг. «Оғози гуфторҳо».
09.03. Тартиби пахши барномаҳо. (Орг.) (Уктамшоњзода З.)
Пахши «Навид» соатҳои 09- 05, 12-00, 15-00, 17-00, 19-00.
09.15. «Оинадори нур». ( Мустақим. Ҳ. Урунбоев.) Бахшҳо. 1. “Дар меҳмонии РФ” 2, “Аз душанбе то душанбе”.
10.00. Хониши бадеӣ. “Шоњнома”-и А. Фирдавсӣ Г .134. (221) ролик “Шоҳнома”
10.45. “Чеҳраҳо”. (Орг) (масъул: Л. Қурбонова.) БОРИС СЕРЕДИН. Ролик : “Шашмаќом”
11.00. “Шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон”. “Гурги даштї”-и Фернан Њессе, ровӣ А. Амон Г. 8. (24)
11.30. Сурудњо дар иљрои ансамбли “Ориё”. (бо эълон) Ролик: Озмуни “Тоҷикистон — Ватани азизи ман” 12.10. “Фарҳанги рӯз”. (Орг.) (Ф. Қодиров.) Мавзуъ: Тарбияи фарзанд дар оила ва доштани маълумотҳои кофии волидайн дар тарбияи онҳо. Андешаи корманди институти Фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ Зоҳири Сайфулло.
12.30. “Дафтари назм” (Так.) (Ќурбонова Л.) Намунањо аз ашъори љавоншоирони камшинохта. Ролик: “Фарњанг” 13.00. “Машъал” (Орг.) (Идибекова Б.) Мавзуъ: Таълиму тарбияи насли наврас. Мусоњиб: муовини якуми раесати огоњони ва пешгирии њуќуќвайронкунии ноболиѓону љавонони ВКД ЉТ Умарљони Эмомалї.
13.30. Сурудҳо дар иҷрои Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ситораи Кароматулло. (бо эъло) Ролик: “Васфи Тоҷикистон”.
13.50. Њикояњои хурди њаљвї. Ролик: “Ҳифзи пиряхҳо”.
14.00. “Мусиқии ҷаҳон”. (Орг.) (Ҷомаҳмадов З.) Сурудҳо дар иҷрои ҳамзабонон. Ролик: “ Ҳифзи пиряхҳо”.
14.20. “Бо моҳу парвин”. “Рафшани ва торикї”. (масъул Шаҳобиддин Ҳақназар) ровӣ: С. Рањимзода.
14.57. Суруди миллӣ. Ролик: Озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст”
15.10. Хониши бадеӣ. “Палатаи кунљакї”-и Ф. Муњаммадиев, ровӣ Њабибулло Абдураззоќов. Г.17. (23) (хазина.)
15.40. Сурудҳо дар иҷрои Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Њасан Њайдаров. (бо эълон)
15.55. “Шеъри рӯз”. “Ёди Ватан”-и А. Шукуњї , ровӣ У. Сафар. Ролик: “Забони тоҷикӣ”
16.00. “Донишвар”. (Так.) (Назирова Р.) Суњбат бо иштирокчии Озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” аз номинатсияи адабиёти муосир, хонандаи синфи 8 литсей инаватсионӣ ДТТ Акбарзода Абумусайям.
16.30. Сурудҳо дар васфи шањри Душанбе, Вањдат ва Тољикистон. Ролик: Озмуни “Тоҷикистон — Ватани азизи ман”
17.10. “Манзари назар”. (Так.) (масъул: Ғайратшои Аҳмадзод.) Мавзуъ: Худшиносї ба масоили ахлоқи инсонӣ алоқаи бевосита дорад. Суҳбат бо ноиби президенти АМИТ Муњаммад Абдурањмон. Ролик: “Кафи хоке, ки…”
17.40. Сурудҳо дар иҷрои Ҳунарпешаи халќии Тоҷикистон Исматулло Холов. Ролик: “Бањор”. .
18.00. Маҳфили “Рӯдакихонӣ” Г. 21. (30) Ролик: “Фарњанг”
18.30. “Ангубин” (Орг.) (Хӯҷаёров У.) Мавзуъ: Хусусиятњои забони осори ибни ямин”. Суҳбат бо адабиётшинос Анзурат Маликзода. Ролик: Озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст”
19.10. Хониши бадеӣ. “Њољи Њусайни Кангуртї”-и Маљид Салим. Г.18. (18), ровӣ Л. Сатторї.
19.45. “Андарзи ниёгон”. Аттор, ровӣ: Х. Иброҳим. Г. 9. (10) Ролик: Озмуни “Тоҷикистон — Ватани азизи ман” 20.00. Хониши бадеӣ. “Намунаи адабиёти тољик»-и С. Айнї Г.13. (93) ровӣ: Ализода А.
20.30. Шеъри рӯз”. “Душанбе”. Лоиқ Шералӣ, ровӣ Ортиқ Қодир. Ролик: Китоби “Тоҷикон”.
20.35. Суруду оҳангҳои халќї ва классикї. Ролик: “Васфи Тоҷикистон”.

21-00 анҷом

     Навид:                                              Малангова    И.
     Коргардон:                                           Ҷомаҳмадов   З.
     Муҳаррир :                                          Уктамшоњзода З.
     Сармуҳаррир:                                        Азизов        Л.
Please follow and like us:
Pin Share

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

YouTube
Telegram